Usluge

Patenti

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti patentne zaštite:patent

 

-Rešerš patentne baze, kako bi se utvrdilo relevantno stanje tehnike, s obzirom na klijentov predloženi izum, te izvršila procjena o podnošenju patentne aplikacije

-Pripremanje i podnošenje patentne prijave

-Savjetovanje klijenta tijekom procesa registracije patenta

-Vršenje promjena u Registru patenata (prenos prava, promjena imena i adrese)

-Podnošenje ekstenzija i prijava Evropskog patenta

-Parnični postupak u slučaju povrede prava

-Ostale usluge u oblasti patentne zaštite, u dogovoru sa klijentom.

Više...

Žigovi

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti patentne zaštite:intellec-prope-la

Rešerš žigovne baze, kako bi se utvrdile aktuelne prijave i registracije žigova, te izvršila procjena da li se može podnijeti prijava žiga.

Priprema i podnošenje prijave žiga.

Zastupanje tijekom procesa prigovora i privremenog odbijanja, pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u parničnom postupku pred sudovima BiH.

Održavanje i obnavljanje prava na žig.

Ostale usluge u oblasti žigovne zaštite, u dogovoru sa klijentom.

Više...

Industrijski dizajn

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti zaštite industrijskog dizajna:sto

-Rešerš baze industrijskog dizajna, kako bi se utvrdile aktuelne prijave i registracije, te izvršila procjena da li se može podnijeti prijava industrijskog dizajna.

-Priprema i podnošenje prijave industrijsko dizajna, uključujući prijave Međunarodnog industrijskog dizajna.

-Zastupanje u parničnom postupku pred sudovima BiH.

-Održavanje i obnavljanje prava na industrijski dizajn.

Ostale usluge u oblasti zaštite industrijskog dizajna, u dogovoru sa klijentom.

Više...

Parnični postupak

  • PDF

Naš advokatski tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju klijenata u parničnom postupku, zbog zaštite njihovihlitiga

prava na patent, žig, autorskih prava isl

Parnični postupak u oblasti industrijskog vlasništva obično započinje na Općinskim sudovima, te ukoliko je potrebno nastavlja se na višim sudovima, uključujući Kantonalne sudove, Vrhovni sud FBiH i Sud BiH.

Tijekom parničnog postupka u kontinuiranom smo kontaktu sa klijentima, kako bismo ih informisali o tijeku postupka te kako bismo utvrdili da postupak teče u skladu sa klijentovim očekivanjima. Također, aktivno i kontinuirano radimo na tome da se postupak okonča na najpogodniji način za klijenta, kako bi se sa sigurnošću postigli njegovi poslovni ciljevi.

Kako bismo vam pružili naše usluge kontaktirajte nas i ugovorite informativni sastanak u našim prostorijama.

Više...

Domeni

  • PDF

POTREBNI DOKUMENTI

 

-Punomoć (download); nije potrebna notarska ovjera;UR

-Ispunjen formular za registraciju domene (download)

NAPOMENA: Orginal punomoći je potrebno poslati poštom.

 

PRAVNA OSNOVA

 

Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod bosansko-hercegovačkog državnog internet domena „.ba“

NAPOMENA: Pravilnik je dostupan samo na bosanskom jeziku http://www.nic.ba/lat/stream.php?kat=7

Više...

Autorska prava

  • PDF

Naš advokatski tim će vam pomoći u zaštiti vaših prava na knjigama,objavljenim knjigama,Copyr

prevodima, naučnim djelima, mapama, dramatskim uratcima,

slikama, fotografijama, fonogramima, filmovima i kompjuterskim programima.

Također, pružamo i usluge zastupanja u parničnim postupcima.

 

POTREBNI DOKUMENTI


Punomoć (download); potrebna je notarska ovjera;

Više...

Carinski nadzor

  • PDF

Krivotvorena roba predstavlja značajan i rastući izazov zafravlasnike brendova u globalnoj ekonomiji. Povrede žigova i autorskih prava se dešavaju širom svijeta.


Posljednjih godina naš ured je postao visoko kvalificiran u pronalaženju i kažnjavanju proizvođača i distributera krivotvorene robe. Mi smatramo da bez obzira da li ste velika ili manja kompanija, krivotvorena roba može vam prouzrokovati velike ekonomske gubitke.

 

Naš ured već duže vrijeme uspješno sarađuje sa institucijama BiH. Veoma uspješno smo realizovali postupke protiv krivotvoritelja, te su naše pravne radnje rezultirale veoma povoljnim ekonomskom nagadbom za naše klijente.

Više...

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING