Autorska prava

  • PDF

Naš advokatski tim će vam pomoći u zaštiti vaših prava na knjigama,objavljenim knjigama,Copyr

prevodima, naučnim djelima, mapama, dramatskim uratcima,

slikama, fotografijama, fonogramima, filmovima i kompjuterskim programima.

Također, pružamo i usluge zastupanja u parničnim postupcima.

 

POTREBNI DOKUMENTI


Punomoć (download); potrebna je notarska ovjera;

 

PRAVNA OSNOVA

 

Zakon o autorskim i srodnima pravima u BiH (Službeni glasnik br. 63/10) se primjenjuje od 1. januara, 2011.

NAPOMENA: Na našoj web stranici, pod Preuzimanja, možete pronaći bosansku i englesku verziju Zakona.

 

ČLANSTVO BiH U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

 

Sve potrebne konvencije možete pronaći na bosanskom i engleskom jeziku, pod Preuzimanja:

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela (1886, 1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971, 1979.)

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma (1971.)

Ugovor o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WPPT) (1996.)

Međunarodna konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i radio-difuznih organizacija (1961.) – Rimska

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING