Carinski nadzor

  • PDF

Krivotvorena roba predstavlja značajan i rastući izazov zafravlasnike brendova u globalnoj ekonomiji. Povrede žigova i autorskih prava se dešavaju širom svijeta.


Posljednjih godina naš ured je postao visoko kvalificiran u pronalaženju i kažnjavanju proizvođača i distributera krivotvorene robe. Mi smatramo da bez obzira da li ste velika ili manja kompanija, krivotvorena roba može vam prouzrokovati velike ekonomske gubitke.

 

Naš ured već duže vrijeme uspješno sarađuje sa institucijama BiH. Veoma uspješno smo realizovali postupke protiv krivotvoritelja, te su naše pravne radnje rezultirale veoma povoljnim ekonomskom nagadbom za naše klijente.

 

POTREBNE INFORMACIJE

-Kako bismo vam pružili naše usluge, potrebno je da nam obezbijedite sljedeću dokumentaciju:

-Punomoć (download); potrebna je notarska ovjera;

-Izjava nosioca prava (download); potrebna je notarska ovjera;

-Informacije o ekskluzivnom uvozniku i distributeru robe u BiH;

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING