Industrijski dizajn

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti zaštite industrijskog dizajna:sto

-Rešerš baze industrijskog dizajna, kako bi se utvrdile aktuelne prijave i registracije, te izvršila procjena da li se može podnijeti prijava industrijskog dizajna.

-Priprema i podnošenje prijave industrijsko dizajna, uključujući prijave Međunarodnog industrijskog dizajna.

-Zastupanje u parničnom postupku pred sudovima BiH.

-Održavanje i obnavljanje prava na industrijski dizajn.

Ostale usluge u oblasti zaštite industrijskog dizajna, u dogovoru sa klijentom.

 

POTREBNI DOKUMENTI

 

-Punomoć (download); nije potrebna notarska ovjera;

-Opis dizajna, objašnjenje kako je drugačiji u odnosu na druge dizajne, te objašnjenje svrhe dizajna (nije obavezno)

-2 fotografije profesionalnog kvaliteta ili crteži dizajna (min. veličina 3x3 cm, max veličina 16x16 cm)

-2 fotografije profesionalnog kvaliteta ili crteži dizajna za svaki individualni dizajn, kod višestrukih prijava;

-Ovjerene kopije prioritetnih prijava, ako postoje; prevedene na lokalni jezik, te podnijete u roku od 3 mjeseca od datuma prijave;

 

PRAVNA OSNOVA

 

Zakon o industrijskom dizajnu BiH (Službeni glasnik br. 53/10) se primjenjuje od 1. januara, 2011.

NAPOMENA: Na našoj web stranici, pod Preuzimanja, možete pronaći bosansku i englesku verziju Zakona.

 

ČLANSTVO BiH U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

 

Sve potrebne konvencije možete pronaći na bosanskom i engleskom jeziku, pod Preuzimanja:

  • Pariska konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva (1883, 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979.)
  • Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna (1999.)

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Trajanje: 5 godina od datuma prijave – moguće obnavljanje još 4 puta po 5 godina;

Prigovor: je potrebno podnijeti u roku od 3 mjeseca od datuma objavljivanja;


PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING