Parnični postupak

  • PDF

Naš advokatski tim ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju klijenata u parničnom postupku, zbog zaštite njihovihlitiga

prava na patent, žig, autorskih prava isl

Parnični postupak u oblasti industrijskog vlasništva obično započinje na Općinskim sudovima, te ukoliko je potrebno nastavlja se na višim sudovima, uključujući Kantonalne sudove, Vrhovni sud FBiH i Sud BiH.

Tijekom parničnog postupka u kontinuiranom smo kontaktu sa klijentima, kako bismo ih informisali o tijeku postupka te kako bismo utvrdili da postupak teče u skladu sa klijentovim očekivanjima. Također, aktivno i kontinuirano radimo na tome da se postupak okonča na najpogodniji način za klijenta, kako bi se sa sigurnošću postigli njegovi poslovni ciljevi.

Kako bismo vam pružili naše usluge kontaktirajte nas i ugovorite informativni sastanak u našim prostorijama.

POTREBNI DOKUMENTI

Punomoć (download); potrebna je notarska ovjera;

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING