Patenti

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti patentne zaštite:patent

 

-Rešerš patentne baze, kako bi se utvrdilo relevantno stanje tehnike, s obzirom na klijentov predloženi izum, te izvršila procjena o podnošenju patentne aplikacije

-Pripremanje i podnošenje patentne prijave

-Savjetovanje klijenta tijekom procesa registracije patenta

-Vršenje promjena u Registru patenata (prenos prava, promjena imena i adrese)

-Podnošenje ekstenzija i prijava Evropskog patenta

-Parnični postupak u slučaju povrede prava

-Ostale usluge u oblasti patentne zaštite, u dogovoru sa klijentom.

POTREBNI DOKUMENTI

-Punomoć (download); nije potrebna notarska ovjera;

-Patentni zahtjevi (Njemački tip), specifikacija, crteži (ako ih ima) i abstract (orginali i prevod na lokalni jezik);

-Ovjerene kopije priroritenih prijava, ako postoje;

 

PRAVNA OSNOVA

 

Zakon o patentu BiH (Službeni glasnik br. 53/10) se primjenjuje od 1. januara, 2011.

NAPOMENA: Na našoj web stranici, pod Preuzimanja, možete pronaći bosansku i englesku verziju Zakona.

 

ČLANSTVO BiH U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

 

Sve potrebne konvencije možete pronaći na bosanskom i engleskom jeziku, pod Preuzimanja:

Pariska konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva (1883, 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979.)

Ugovor o saradnji na području patenata – PCT (1970, 1979, 2001.)

Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata (1971, 1979.)

Sporazum između Vijeća ministara BiH i Evropske patente organizacije o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju) 2004.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Rok za podnošenje nacionalne prijave za PCT: 34 mjeseca od datuma prioritetne prijave.

 

Trajanje: za konsenzualne patente – 10 godina od datuma prijave

                 za tradicionalne patente – 20 godina od datuma prijave

                 za nacionalnu fazu PCT patenta – 20 godina od datuma međunarodne prijave

 

Anuiteti: potrebno ih je platiti za prvu godinu (i za svaku narednu godinu) za patentne prijave i patente, od datuma prijave (ili međunarodne prijave za PCT patent)

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING